تحت حمله اید؟ اگر احساس می‌کنید تحت حملات سایبری قرار گرفته‌اید، فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امنیتی ما با شما تماس حاصل فرمایند و مراحل لازم جهت جلوگیری، کاهش حملات فعلی و یا احتمالی را ارائه دهند.
underAttack
تحت حمله اید؟ اگر احساس می‌کنید تحت حملات سایبری قرار گرفته‌اید، فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امنیتی ما با شما تماس حاصل فرمایند و مراحل لازم جهت جلوگیری، کاهش حملات فعلی و یا احتمالی را ارائه دهند.
underAttack
shield
تحت حمله اید؟ اگر احساس می‌کنید تحت حملات سایبری قرار گرفته‌اید، فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان امنیتی ما با شما تماس حاصل فرمایند و مراحل لازم جهت جلوگیری، کاهش حملات فعلی و یا احتمالی را ارائه دهند.
خط تلفن فوری:
خط تلفن فوری:
خط تلفن فوری:
img
img

فرآیند کاهش حمله

card
icon 3.حفاظت و نظارت بعد از ورود به سیستم، می‌توانید تاثیر حمله را نظارت کنید و برای آسیب‌های به وجود آمده، برنامه‌ریزی را با متخصصین ما شروع کنید.
card
icon 2.استراتژی کاهش حمله کارشناسان امنیت ما تا پیدا کردن راه حل مناسب برای جلوگیری از حملات با شما همکاری لازم را دارند.
card
icon 1.ورود و تشخیص در مرحله اول کارشناسان امنیتی ما با شما تماس می‌گیرند و اطلاعات لازم برای شروع و تشخیص نوع حمله را از شما دریافت می‌کنند.

فرآیند کاهش حمله

card
icon 3.حفاظت و نظارت بعد از ورود به سیستم، می‌توانید تاثیر حمله را نظارت کنید و برای آسیب‌های به وجود آمده، برنامه‌ریزی را با متخصصین ما شروع کنید.
card
icon 2.استراتژی کاهش حمله کارشناسان امنیت ما تا پیدا کردن راه حل مناسب برای جلوگیری از حملات با شما همکاری لازم را دارند.
card
icon 1.ورود و تشخیص در مرحله اول کارشناسان امنیتی ما با شما تماس می‌گیرند و اطلاعات لازم برای شروع و تشخیص نوع حمله را از شما دریافت می‌کنند.

فرآیند کاهش حمله

card
icon 1.ورود و تشخیص در مرحله اول کارشناسان امنیتی ما با شما تماس می‌گیرند و اطلاعات لازم برای شروع و تشخیص نوع حمله را از شما دریافت می‌کنند.
card
icon 2. استراتژی کاهش حمله کارشناسان امنیت ما تا پیدا کردن راه حل مناسب برای جلوگیری از حملات با شما همکاری لازم را دارند.
card
icon 3.حفاظت و نظارت بعد از ورود به سیستم، می‌توانید تاثیر حمله را نظارت کنید و برای آسیب‌های به وجود آمده، برنامه‌ریزی را با متخصصین ما شروع کنید.
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید