سپر حفاظتی ابری (Origin Shield) فناوری ما با ارائه یک لایه کش میانی برروی PoPها، سرور اصلی شما را از اضافه بار درخواست محافظت می‌کند و زمان تحویل محتوا به کاربر نهایی را به حداقل می‌رساند.
shield
سپر حفاظتی ابری (Origin Shield) فناوری ما با ارائه یک لایه کش میانی برروی PoPها، سرور اصلی شما را از اضافه بار درخواست محافظت می‌کند و زمان تحویل محتوا به کاربر نهایی را به حداقل می‌رساند.
shield
shield
سپر حفاظتی ابری (Origin Shield) فناوری ما با ارائه یک لایه کش میانی برروی PoPها، سرور اصلی شما را از اضافه بار درخواست محافظت می‌کند و زمان تحویل محتوا به کاربر نهایی را به حداقل می‌رساند.

از سرور خود در برابر افزایش ترافیک محافظت کنید

از سرور خود در برابر افزایش ترافیک محافظت کنید
از سرور خود در برابر افزایش ترافیک محافظت کنید

انعطاف پذیری بالا

Origin Shield با توزیع یکسان بار محتوایی در سطح کشور، درخواست کاربران را درصورت بروز هرگونه مشکل به سرور لبه دیگری هدایت می‌کند.

بهینه سازی محتوا در سطح کشور

Origin Shield فناوری ما با قرارگیری در سطح شبکه کشور، نزدیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به سرور مبدا به شما ارائه می‌دهد و پهنای باند را بهینه می‌کند.

انعطاف پذیری بالا

Origin Shield با توزیع یکسان بار محتوایی در سطح کشور، درخواست کاربران را درصورت بروز هرگونه مشکل به سرور لبه دیگری هدایت می‌کند.

بهینه سازی محتوا در سطح کشور

Origin Shield فناوری ما با قرارگیری در سطح شبکه کشور، نزدیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به سرور مبدا به شما ارائه می‌دهد و پهنای باند را بهینه می‌کند.

انعطاف پذیری بالا

Origin Shield با توزیع یکسان بار محتوایی در سطح کشور، درخواست کاربران را درصورت بروز هرگونه مشکل به سرور لبه دیگری هدایت می‌کند.

بهینه سازی محتوا در سطح کشور

Origin Shield فناوری ما با قرارگیری در سطح شبکه کشور، نزدیک‌ترین مسیر را برای رسیدن به سرور مبدا به شما ارائه می‌دهد و پهنای باند را بهینه می‌کند.

چگونه کار میکند؟

چگونه کار میکند؟

چگونه کار میکند؟

originShield
background

icon با سپر حفاظتی

با وجود Origin Shield درصورتی که بخواهید محتوای جدیدی را در سرور مبدا منتشر کنید، محتوای درخواستی از تمامی نقاط سرور لبه به مبدا شما ارسال می‌شود. این امر سرعت تحویل محتوا را نیز افزایش می‌دهد.

background

icon بدون سپر حفاظتی

بدون وجود Origin Shield، تمامی درخواست‌های سرور لبه برای محتوای کش نشده به سرور مبدا فرستاده و ذخیره می‌شود و در اکثر مواقع در سرور‌های لبه درخواست کننده توزیع می‌شود.

background

icon با سپر حفاظتی

اگر حافظه پنهان خود را بازنشانی کنید یا محتوای جدیدی را در مبدا خود منتشر کنید، هر درخواستی برای محتوا از هر مکان لبه به مبدا شما ارسال می شود. این می تواند به سرعت آن را اضافه بار کند.

background

icon بدون سپر حفاظتی

درخواست‌های لبه‌های متعدد برای محتوای ذخیره‌نشده به Origin Shield ارسال می‌شوند، جایی که آنها در یک درخواست منشاء واحد جمع می‌شوند. و سپس محتوا در سپر ذخیره می شود و بیشتر به مکان های لبه درخواست کننده توزیع می شود.

icon با سپر حفاظتی

اگر حافظه پنهان خود را بازنشانی کنید یا محتوای جدیدی را در مبدا خود منتشر کنید، هر درخواستی برای محتوا از هر مکان لبه به مبدا شما ارسال می شود. این می تواند به سرعت آن را اضافه بار کند.

icon بدون سپر حفاظتی

درخواست‌های لبه‌های متعدد برای محتوای ذخیره‌نشده به Origin Shield ارسال می‌شوند، جایی که آنها در یک درخواست منشاء واحد جمع می‌شوند. و سپس محتوا در سپر ذخیره می شود و بیشتر به مکان های لبه درخواست کننده توزیع می شود.

با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید