شتابدهی ابری تجربه سریع و قابل اعتمادتری را با استفاده از سرویس شتابدهی ما تجربه کنید.
ssl
شتابدهی ابری تجربه سریع و قابل اعتمادتری را با استفاده از سرویس شتابدهی ما تجربه کنید.
shield
shield
شتابدهی ابری تجربه سریع و قابل اعتمادتری را با استفاده از سرویس شتابدهی ما تجربه کنید.
بهینه‌سازی خودکار فایل‌های حجیم
icon

IMAGE

icon

JS

icon

CSS

بهینه سازی خودکار فایل های حجیم
icon IMAGE
icon JS
icon CSS

بهینه سازی خودکار فایل های حجیم

icon

IMAGE

icon

JS

icon

CSS

img img

موارد استفاده

افزایش کیفیت

با بهینه سازی فرمت فایل‌ها و تصاویر در حجم‌های مختلف به درخواست کاربران در بهترین حالت ممکن پاسخ دهید.

کاهش زمان بارگذاری

فناوری ما با بهینه سازی محتوای شما، به بارگیری سریع‌تر آن توسط کاربران کمک می‌کند.

افزایش رتبه‌بندی صفحات در موتورهای جستجو

سرویس ما با بهینه سازی تصاویر وبسایت شما به کاهش زمان بارگذاری کمک می‌کند که منجر به افزایش رتبه‌بندی سایت شما در موتورهای جستجو می‌گردد.

کاهش هزینه‌ها

ما با ذخیره سازی نسخه‌ای از محتوای شما در سرورهای لبه مانع از افزایش هزینه شما می‌شویم.

img

موارد استفاده

icon icon

موارد استفاده

افزایش کیفیت

با بهینه سازی فرمت فایل‌ها و تصاویر در حجم‌های مختلف به درخواست کاربران در بهترین حالت ممکن پاسخ دهید.

کاهش زمان بارگذاری

فناوری ما با بهینه سازی محتوای شما، به بارگیری سریع‌تر آن توسط کاربران کمک می‌کند.

افزایش رتبه‌بندی صفحات در موتورهای جستجو

سرویس ما با بهینه سازی تصاویر وبسایت شما به کاهش زمان بارگذاری کمک می‌کند که منجر به افزایش رتبه‌بندی سایت شما در موتورهای جستجو می‌گردد.

کاهش هزینه‌ها

ما با ذخیره سازی نسخه‌ای از محتوای شما در سرورهای لبه مانع از افزایش هزینه شما می‌شویم.

img img

چگونه کار می‌کند؟

card
icon 3.تحویل و کش محتوا پس از بهینه‌سازی، محتوای درخواستی به کاربر تحویل داده می‌شود و در سرورهای لبه در مناطق مختلف کشور ذخیره می‌شود تا در صورت درخواست‌های مشابه در آینده ارائه شود.
card
icon 2.فرآیند توزیع محتوا با ارسال درخواست به فرآیند بهینه‌سازی، تصویر به بهترین فرمت و ابعاد متناسب با دستگاه درخواست کننده تبدیل می‌شود.
card
icon 1.درخواست محتوا زمانی که کاربر نهایی از دستگاه خود یک تصویر درخواست می‌کند، ما محتوای درخواستی را از سرور مبدا دریافت و پس از بهینه‌سازی در سرورهای توزیع آن را برای کاربر ارسال می‌کنیم.
img

چگونه کار می‌کند؟

card
icon 3.تحویل و کش محتوا پس از بهینه‌سازی، محتوای درخواستی به کاربر تحویل داده می‌شود و در سرورهای لبه در مناطق مختلف کشور ذخیره می‌شود تا در صورت درخواست‌های مشابه در آینده ارائه شود.
card
icon 2.فرآیند توزیع محتوا با ارسال درخواست به فرآیند بهینه‌سازی، تصویر به بهترین فرمت و ابعاد متناسب با دستگاه درخواست کننده تبدیل می‌شود.
card
icon 1.درخواست محتوا زمانی که کاربر نهایی از دستگاه خود یک تصویر درخواست می‌کند، ما محتوای درخواستی را از سرور مبدا دریافت و پس از بهینه‌سازی در سرورهای توزیع آن را برای کاربر ارسال می‌کنیم.

چگونه کار می‌کند؟

card
icon 1.درخواست محتوا زمانی که کاربر نهایی از دستگاه خود یک تصویر درخواست می‌کند، ما محتوای درخواستی را از سرور مبدا دریافت و پس از بهینه‌سازی در سرورهای توزیع آن را برای کاربر ارسال می‌کنیم.
card
icon 2.فرآیند توزیع محتوا با ارسال درخواست به فرآیند بهینه‌سازی، تصویر به بهترین فرمت و ابعاد متناسب با دستگاه درخواست کننده تبدیل می‌شود.
card
icon 3.تحویل و کش محتوا پس از بهینه‌سازی، محتوای درخواستی به کاربر تحویل داده می‌شود و در سرورهای لبه در مناطق مختلف کشور ذخیره می‌شود تا در صورت درخواست‌های مشابه در آینده ارائه شود.
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید