مدیریت ابری قوانین صفحات با استفاده از این قابلیت از تمامی سرورهای خود محافظت نمایید.
ssl
مدیریت ابری قوانین صفحات با استفاده از این قابلیت از تمامی سرورهای خود محافظت نمایید.
shield
shield
مدیریت ابری قوانین صفحات با استفاده از این قابلیت از تمامی سرورهای خود محافظت نمایید.
سفارشی کنید
icon

301 تغییر مسیر

icon

افزودن/حذف هدرها

icon

مدیریت کش

icon

امضای URL

سفارشی کنید
icon 301 تغییر مسیر
icon افزودن/حذف هدرها
icon مدیریت کش
icon امضای URL

سفارشی کنید

icon

301 تغییر مسیر

icon

افزودن/حذف هدرها

icon

مدیریت کش

icon

امضای URL

img img

تحویل خود را سفارشی کنید

قوانین توزیع محتوا را بر اساس نیاز خود شخصی سازی کنید.

افزودن/حذف هدرها

با مدیریت هدرها و یا تغییر آنها کاربر را به صفحه مورد نظر انتقال دهید.

امضای URL

محتوای خود را با افزودن امضا دیجیتال به URLها محافظت نمایید.

مدیریت کش

یک کش خاص یا قانون noCache را بر اساس اطلاعات درخواست تنظیم کنید.

301 تغییر مسیر

یک یا چند مسیر با هدر301 ایجاد کنید و کاربر را به نقطه مورد نظر خود منتقل کنید.

img

تحویل خود را سفارشی کنید

قوانین توزیع محتوا را بر اساس نیاز خود شخصی سازی کنید.

icon icon

تحویل خود را سفارشی کنید

قوانین توزیع محتوا را بر اساس نیاز خود شخصی سازی کنید.

امضای URL

محتوای خود را با افزودن امضا دیجیتال به URLها محافظت نمایید.

مدیریت کش

یک کش خاص یا قانون noCache را بر اساس اطلاعات درخواست تنظیم کنید.

301 تغییر مسیر

یک یا چند مسیر با هدر301 ایجاد کنید و کاربر را به نقطه مورد نظر خود منتقل کنید.

افزودن/حذف هدرها

با مدیریت هدرها و یا تغییر آنها کاربر را به صفحه مورد نظر انتقال دهید.

icon آماده برای استفاده از قوانین

از تخصص و تجربه ما در ارائه سرویس به هزاران کاربر استفاده کنید، ما قوانین از پیش تعیین شده را تعریف کرده‌ایم که آماده استفاده برای شما می‌باشد، مانند کنترل حافظه پنهان، کنترل دسترسی، مدیریت هدر و موارد دیگر

background

icon قوانین سفارشی شده

سرویس ما این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بتوانید با توجه به نیاز خود قوانین ایجاد کنید و یا قوانین از پیش نوشته شده ما را نسبت به نیاز خود تغییر دهید.

background

icon آماده برای استفاده از قوانین

از تخصص و تجربه ما در ارائه سرویس به هزاران کاربر استفاده کنید، ما قوانین از پیش تعیین شده را تعریف کرده‌ایم که آماده استفاده برای شما می‌باشد، مانند کنترل حافظه پنهان، کنترل دسترسی، مدیریت هدر و موارد دیگر

background

icon قوانین سفارشی شده

سرویس ما این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بتوانید با توجه به نیاز خود قوانین ایجاد کنید و یا قوانین از پیش نوشته شده ما را نسبت به نیاز خود تغییر دهید.

icon آماده برای استفاده از قوانین

از تخصص و تجربه ما در ارائه سرویس به هزاران کاربر استفاده کنید، ما قوانین از پیش تعیین شده را تعریف کرده‌ایم که آماده استفاده برای شما می‌باشد، مانند کنترل حافظه پنهان، کنترل دسترسی، مدیریت هدر و موارد دیگر

icon قوانین سفارشی شده

سرویس ما این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا بتوانید با توجه به نیاز خود قوانین ایجاد کنید و یا قوانین از پیش نوشته شده ما را نسبت به نیاز خود تغییر دهید.

با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید