مدیریت کش ابری نسخه‌‌ای از فایل‌های خود را به طور دائم و خودکار در سرورهای لبه ما ذخیره کنید تا تضمین کننده عملکردی عالی برای هر درخواست، در هر زمان باشید.
shield
مدیریت کش ابری نسخه‌‌ای از فایل‌های خود را به طور دائم و خودکار در سرورهای لبه ما ذخیره کنید تا تضمین کننده عملکردی عالی برای هر درخواست، در هر زمان باشید.
shield
shield
مدیریت کش ابری نسخه‌‌ای از فایل‌های خود را به طور دائم و خودکار در سرورهای لبه ما ذخیره کنید تا تضمین کننده عملکردی عالی برای هر درخواست، در هر زمان باشید.
ویژگی ها
icon

توزیع گسترده

icon

بدون تاخیر

icon

کاهش 99 درصد ترافیک مبدا

icon

10 برابر سریعتر

ویژگی ها
icon توزیع گسترده
icon بدون تاخیر
icon کاهش 99 درصد ترافیک مبدا
icon 10 برابر سریعتر

ویژگی ها

icon

توزیع گسترده

icon

بدون تاخیر

icon

کاهش 99 درصد ترافیک مبدا

icon

10 برابر سریعتر

img

ترافیک ارسالی به سمت سرورهای خود را مدیریت کنید.

با ارائه مستقیم فایل‌ها از کش، ترافیک را به مقصد خود به حداقل برسانید و هزینه‌ها را کاهش دهید. فناوری ما زیر ساخت‌های شما را در دسترس قرار می‌دهد.

originShield

ترافیک ارسالی به سمت سرورهای خود را مدیریت کنید.

با ارائه مستقیم فایل‌ها از کش، ترافیک را به مقصد خود به حداقل برسانید و هزینه‌ها را کاهش دهید. فناوری ما زیر ساخت‌های شما را در دسترس قرار می‌دهد.

originShield

ترافیک ارسالی به سمت سرورهای خود را مدیریت کنید.

با ارائه مستقیم فایل‌ها از کش، ترافیک را به مقصد خود به حداقل برسانید و هزینه‌ها را کاهش دهید. فناوری ما زیر ساخت‌های شما را در دسترس قرار می‌دهد.

originShield

هزینه کمتر، بهره‌وری بیشتر

برای رقابت با رقباء و توزیع سریعتر محتوا سرویس ما را آزمایش کنید.

با استفاده از فناوری ما تصاویر خود را بهینه و در سرورهای لبه ذخیره کنید تا همیشه با بهترین کیفیت و سرعت در دسترس کاربر قرار بگیرد.

iamge

هزینه کمتر، بهره‌وری بیشتر

برای رقابت با رقباء و توزیع سریعتر محتوا سرویس ما را آزمایش کنید.

iamge

با استفاده از فناوری ما تصاویر خود را بهینه و در سرورهای لبه ذخیره کنید تا همیشه با بهترین کیفیت و سرعت در دسترس کاربر قرار بگیرد.

هزینه کمتر، بهره‌وری بیشتر

برای رقابت با رقباء و توزیع سریعتر محتوا سرویس ما را آزمایش کنید.

iamge

با استفاده از فناوری ما تصاویر خود را بهینه و در سرورهای لبه ذخیره کنید تا همیشه با بهترین کیفیت و سرعت در دسترس کاربر قرار بگیرد.

iamge

کاهش ترافیک مبدا

با انتقال نسخه‌هایی از محتوای خود به سرورهای توزیع ما در سطح کشور از ارسال درخواست مستقیم به سرورهای اصلی خود جلوگیری کنید و ترافیک آنها را کاهش بدهید.

img
iamge

کاهش ترافیک مبدا

با انتقال نسخه‌هایی از محتوای خود به سرورهای توزیع ما در سطح کشور از ارسال درخواست مستقیم به سرورهای اصلی خود جلوگیری کنید و ترافیک آنها را کاهش بدهید.

img

کاهش ترافیک مبدا

با انتقال نسخه‌هایی از محتوای خود به سرورهای توزیع ما در سطح کشور از ارسال درخواست مستقیم به سرورهای اصلی خود جلوگیری کنید و ترافیک آنها را کاهش بدهید.

iamge
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید