img img

درباره ما

فراهم ساز خدمات ابری

img img

درباره ما

فراهم ساز خدمات ابری

درباره ما

فراهم ساز خدمات ابری

با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
img

فراهم‌ساز خدمات ابری زیرساخت

در دنیای امروز، کسب و کار ما در هر مکانی رابطه مستقیم با اینترنت دارد. در همین راستا ما برای شما فضایی را ایجاد کرده‌ایم تا از اطلاعات کسب و کار خود محافظت نمایید و با استفاده از پلتفرم ابری و سرورهای توزیع محتوا ما، کسب و کار خود را توسعه دهید. نه تنها شما در کنار ما می‌توانید سرعت بالا توزیع و تحویل محتوا را به کاربران نهایی خود ارائه دهید، بلکه می‌توانید با مدیریت مالی درست کاهش هزینه چشم‌گیری را تجربه کنید و در نهایت ما اینجاییم تا امنیت را برای شما تضمین کنیم. امیدواریم در کنار ما با ارائه خدمات ابری به صورت استاندارد و حرفه‌ای دغدغه‌های زیر ساختی شما به حداقل برسد.

img

فراهم‌ساز خدمات ابری زیرساخت (IaaS) و شبکه توزیع محتوا (CDN)

شرکت آسیاتک نسل جدیدی از سرویس های خود را در قالب خدمات ابری عرضه نمود که به صورت متمرکز توسط شرکت عصر داده‌های آسیاتک ارائه می‌شود. خدمات ابری شرکت آسیاتک در روز پنجشنبه مورخه ۸ خرداد ۱۳۹۹ افتتاح گردید. با توسعه بکارگیری خدمات ارتباطی در دنیا و پیدایش ساختارهای مبتنی بر رایانش ابری، شرکت آسیاتک نسل جدیدی از خدمات خود را بر بستر ابری معرفی می‌نماید که با توجه به تنوع و آینده پیش روی این حوزه، خدمات ابری آسیاتک به‌صورت متمرکز توسط شرکت عصر داده‌های آسیاتک ارائه خواهد شد.

img

این خدمات نیازهای روز مشتریان خرد وکلان را در همه حوزه‌های زیرساخت ابری پاسخگو خواهد بود. خدمات جدید آسیاتک با هدف استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها و در عین حال کمک به مدیریت هزینه توسعه وبه‌روزرسانی زیرساخت‌های ICT ارائه شده و امید است با ارائه خدمات ابری به‌صورت استاندارد وحرفه‌ای، دغدغه‌های توسعه زیرساخت‌های ICT برای مشترکین و مخاطبین آسیاتک به حداقل برسد.

image

فراهم‌ساز خدمات ابری زیرساخت (IaaS) و شبکه توزیع محتوا (CDN)

شرکت آسیاتک نسل جدیدی از سرویس های خود را در قالب خدمات ابری عرضه نمود که به صورت متمرکز توسط شرکت عصر داده‌های آسیاتک ارائه می‌شود. خدمات ابری شرکت آسیاتک در روز پنجشنبه مورخه ۸ خرداد ۱۳۹۹ افتتاح گردید. با توسعه بکارگیری خدمات ارتباطی در دنیا و پیدایش ساختارهای مبتنی بر رایانش ابری، شرکت آسیاتک نسل جدیدی از خدمات خود را بر بستر ابری معرفی می‌نماید که با توجه به تنوع و آینده پیش روی این حوزه، خدمات ابری آسیاتک به‌صورت متمرکز توسط شرکت عصر داده‌های آسیاتک ارائه خواهد شد. این خدمات نیازهای روز مشتریان خرد وکلان را در همه حوزه‌های زیرساخت ابری پاسخگو خواهد بود. خدمات جدید آسیاتک با هدف استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها و در عین حال کمک به مدیریت هزینه توسعه وبه‌روزرسانی زیرساخت‌های ICT ارائه شده و امید است با ارائه خدمات ابری به‌صورت استاندارد وحرفه‌ای، دغدغه‌های توسعه زیرساخت‌های ICT برای مشترکین و مخاطبین آسیاتک به حداقل برسد.

با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید
با یک کلیک امنیت را برقرار کنید